pic-6
pic-7
pic-5
pic-8
Capture2
pic-1
bener6
pic-3
pic-2
pic-4

Products

Free KD-0910-PP-woven-shopping-bag-made
Free KD5-PP-non-wowen-shopping-bag
Free KD-034-shopping-bag-made-in
Free KD2418-PP-wowen-shopping-bag
Free KDNW319-PP-non-shopping-bag-made-in
Free Bao bì pp dệt
Free túi vải không dệt
Free ^81969891FCA74DFB66EE5D3D117FDCC92BB18CAC4E11A4DA3C^pimgpsh_fullsize_distr
Free Bao bì pp dệt đựng nông sản
Free IMG_0552
Free IMG_0559
Free ^CDF294B15575C99866F5492EDC654FAD48479F6799A02E278F^pimgpsh_fullsize_distr
Free IMG_0560
Free IMG_0529
Free túi vải không dệt đựng nông sản
Free IMG_0534
Free phân loại bao bì dệt pp
Free IMG_0535
Free IMG_0541
Free IMG_0532
Free IMG_0547